Cine sunt viitorii Antreprenori ACASĂ?

Așa cum am precizat în articolul anterior, programul Diaspora START UP este adresat tuturor românilor care lucrează în prezent în străinătate sau care au revenit în țară în ultimul an. În proiectul ”Antreprenor ACASĂ” s-au înscris deja peste 100 de persoane care sunt interesate să facă parte din grupul țintă și să participe la concursul planurilor de afaceri pentru obținerea finanțării care îi ajută să dezvolte o afacere în România.
Viitorii Antreprenori ACASĂ, inclusiv tu, trebuie să se afle într-una din categoriile următoare pentru a beneficia de avantajele acestui program:

 • ești angajat/angajat pe cont propriu și ești interesat de înființarea unei afaceri;

Categoria  Angajat include persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. Acesta  include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

 • ești persoană inactivă;

Categoria persoana inactivă sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii nu fac parte din grupul țintă al prezentului proiect.

 • ești șomer;

Categoria Șomer sunt persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează venituri și sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minim 16 ani.

Dacă te regăsești într-una din categoriile enumerate mai sus, putem merge mai departe să verificăm dacă îndeplinești celelalte condiții specifice, astfel încât să te poți înscrie în cadrul proiectului. Cele mai importante condiții sunt următoarele:

 • Trebuie să ai vărsta minimă de 18 ani și cetățenie românăastfel încât să îți poți  înregistra o firmă și să demarezi o afacere în România, iar îndeplinirea acestor criterii se dovedesc cu cartea de identitate.
 • Indiferent că locuiești la sat sau la oraș, poți să te înscrii în cadrul proiectului dacă domiciului sau reședința o ai în orice regiune din România, dar NU București – Ilfov. Acest criteriu se probează în baza actului de identitate care atestă domiciliu/reședința în România.
 • Trebuie să dovedești că ai avut domiciliul sau rezidența în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă al proiectului ”Antreprenor ACASĂ”. Se probează cu documente emise de autoritățile competente din țara în care lucrezi, iar din aceste documente trebuie să rezulte rezidența în această tară în ultimele 12 luni. Chiar dacă ai lucrat în ultimul an sezonier, 3 luni sau 6 luni, și poți demonstra rezidența cu documentele specifice, te poți înscrie în proiect.
 • Afacerea pe care inteționezi să o deschizi trebuie să fie obligatoriu în mediul urban (la oraș) și trebuie să fie într-un domeniu non-agricol, iar pentru acest criteriu se va da o declarație pe proprie răspundere.

De regulă, antreprenorii pot aparţine oricărui grup profesional. Nu există meserii „predestinate” pentru a produce antreprenori. Întreprinzătorii cu vocaţie pot avea aproape orice profesie, dar au, în mod obligatoriu, nevoie de cunoştinţe şi aptitudini specializate, care să le permită lansarea şi dezvoltarea unei afaceri.
Având în vedere acest aspect, nu oricine muncește în diaspora și vrea să se întoarcă în România pentru a dezvolta o afacere acasă, este eligibil în cadrul programului. Pentru domeniul în care intenționezi să îți deschizi afacerea trebuie să demonstrezi că:

 • Ai experiență antreprenorială: se demonstrează prin documente de înființare a unei societăți comerciale  în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorești să inițiezi afacerea vizată în cadrul proiectului.
 • Ai și poți demonstra cunoștințe de specialitate (cursuri/ studii) în domeniu: se demonstrează prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente care certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorești să inițiezi afacerea. Aceste documente pot fi: un certificat de calificare/specializare pentru o anumită meserieo diploma de studii în domeniu, etc;
 • Ai și poți demonstra capacitate tehnică și/sau  profesională în domeniu: se demonstrează printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorești să inițieze afacerea vizată. Aceste documente pot fi: contracte de munca în domeniu, recomandări de la angajatori;

Este foarte important de reținut că vor fi punctate  suplimentar planurile de afaceri care vor aborda următoarele tematici:

 • măsuri de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de  carbon;
 • măsuri de promovare a Inovării Sociale;
 • soluții pentru implementarea Tehnologiei Informației și Comunicației (TIC);
 • măsuri de promovare și consolidarea conceptului de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) tehnnologică;

Aceste aspecte privind tematicile punctate suplimentar  le vom explica pe larg într-un articol viitor.
Așadar, dacă ai o idee de afacere, îndrăznește, fii antreprenor la tine acasă! Te vom sprijini în demararea și dezvoltarea ei într-o afacere de succes. Înscrie-te și tu în cadrul proiectului completând formularul online aici.

2018-12-18T22:47:44+00:00